Quà Tặng Chào Mừng

5
USDT
Đăng ký

Đăng ký với nền tảng Blofin bằng thông tin KYC hợp lệ (email, số điện thoại, ID apple hoặc tài khoản Google).

5
USDT
Nạp tiền lần đầu

Nạp tiền >= 50 USDT và giữ số tiền đó trong ít nhất 7 ngày.

5
USDT
Giao dịch đầu tiên

Mở hợp đồng tương lai với vị thế >= 1,000 USDT.

Phần Thưởng Thử Thách

20
USDT
Nạp >= $2,000

Nạp tiền >= 2,000 USDT và giữ số tiền đó trong ít nhất 7 ngày.

60
USDT
Nạp >= $5,000

Nạp tiền >= 5,000 USDT và giữ số tiền đó trong ít nhất 7 ngày.

10
USDT
Giao dịch >= $5,000

Khối lượng giao dịch Futures tích lũy >= 5,000 USDT.

50
USDT
Giao dịch >= $100,000

Khối lượng giao dịch Futures tích lũy >= 100,000 USDT.

100
USDT
Giao dịch 7 ngày

Giao dịch Futures trong 7 ngày trên tổng 15 ngày với khối lượng giao dịch Futures tích lũy >= 2,000,000 USDT.

Giới Thiệu Để Kiếm Tiền

10
USDT
Mời 1 người bạn

Người được mời phải hoàn thành đăng ký ban đầu và KYC trên Blofin thông qua mã giới thiệu của bạn. Anh ấy/cô ấy cũng phải giao dịch một lệnh trị giá hơn 500 USDT.

5%
Hoa hồng bổ sung
Mời 10 người bạn

Có 10 người được mời hoàn thành đăng ký ban đầu và KYC trên Blofin.

15%
Hoa hồng bổ sung
Mời 100 người bạn

Có 100 người được mời hoàn thành đăng ký ban đầu và KYC trên Blofin.

Lưu ý

 1. Tất cả các nhiệm vụ phải được yêu cầu trong vòng 15 ngày sau khi đăng ký;
 2. Phần thưởng tiền gửi được tính từ 15 ngày kể từ lúc bạn bắt đầu các nhiệm vụ;
 3. Sau khi nhận phần thưởng tiền gửi, trạng thái sẽ hiển thị "Đang thực hiện"; sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, phần thưởng tiền gửi sẽ được gửi đến tài khoản tương lai của bạn sau 2 ngày làm việc. Vui lòng theo dõi số dư tài khoản của bạn để cập nhật.
 4. Nếu người dùng rút tiền gửi của họ sau khi bắt đầu nhiệm vụ gửi tiền và số tiền gửi ròng thấp hơn số tiền yêu cầu, họ sẽ tự động bị loại;
 5. Tiền gửi đủ điều kiện không bao gồm tiền thưởng hoặc tiền dùng thử dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tiền gửi từ tài khoản Blofin này sang tài khoản Blofin khác;
 6. Phần thưởng Giao dịch trong 7 ngày cần được thực hiện trong vòng 15 ngày sau khi đăng ký;
 7. Phần thưởng giới thiệu cũng có thể được tính trong Chương trình giới thiệu, có nghĩa là người mời có thể có 30% phí giao dịch của người được mời. Xem chi tiết Chương trình giới thiệu Blofin.
 8. Theo các quy định tuân thủ của khu vực, cư dân của một số quốc gia nhất định không được tham gia vào nhiệm vụ Đăng ký.

Các điều kiện và điều khoản

 • Tất cả phần thưởng được phân phối bằng USDT dưới dạng tiền dùng thử.
 • Người dùng cần nhận phần thưởng của mình theo cách thủ công trong Trung tâm tiền thưởng chào mừng. Xem các điều khoản và điều kiện của quỹ dùng thử Blofin.
 • Các khoản tiền thử nghiệm có thể được sử dụng trực tiếp để giao dịch tương lai; thanh toán phí / khoản lỗ / phí tài trợ giao dịch tương lai; và được sử dụng như ký quỹ để mở vị thế.
 • Mọi nỗ lực để chuyển tiền ra ngoài / rút khoản tiền thưởng hoặc tiền thử nghiệm sẽ bị cấm.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, Blofin giữ quyền quyết định cuối cùng.
 • Tất cả các nhiệm vụ và phần thưởng được giới hạn và chỉ được phát hành một lần.
 • Đăng ký nhiều tài khoản để nhận phần thưởng Blofin hoặc bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc gian lận nào khác sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tất cả các tài khoản được liên kết.